Produkty

Zakład Elektromechaniczny Remonty i Sprzedaż POMP

POMPY GŁĘBINOWE:

Pompy ściekowe, sprzedaż i serwis

/WINNER/
Ebara
4" pompa głębinowa dedykowana studniom (głębinowym), do zasilania w bieżącą wodę budynków mieszkalnych,  obiektów komercyjno-przemysłowych i jako wsparacie w procesie nawadniania pól.

 czytaj więcej... 

Sprzedaż pomp Poznań i Wielkopolska

/SF6/
Ebara
6" pompa głębinowa dedykowana pompowaniu wody z ujęć głębinowych, w instalacjach wodociągowych w budownictwie komunalnym oraz przemysłowym.
 

czytaj więcej...

Pompy ściekowe do wody brudnej serwis Poznań i Wielkopolska

/IDROGO/
Ebara
zatapialna pompa wielostopniowa, ośrodkowa; dedykowana pompowaniu wody ze studni cembrowych lub wierconych o średnicy 5", w systemach zaopatrzenia w wodę pitną, irygacyjnych itp.

czytaj więcej...

Zakład elektromechaniczny, sprzedaż pomp

/SCM 4 plus/ 
Nocchi
zatapialna pompa wielostopniowa; dedykowana pompowaniu wody ze studni wierconych o średnicy 4", w systemach zaopatrzenia w wodę pitną, irygacyjnych itp.

 

Naprawa pomp głębinowych Poznań i Wielkopolska

/DOMINATOR 4 plus/
Nocchi
4" zatapialna pompa wielostopniowa; dedykowana pompowaniu wody z tradycyjnych studni, zbiorników wodnych (tj. stawy, jeziora) i z czystych ścieków wodnych.

 

Naprawa i sprzedaż pomp

/Inne/
...i wiele innych
jeśli w bieżącym asortymencie (publikowanym na łamach strony www) nie znaleźliście  Państwo  pompy spełniającej Wasze oczekiwania prosimy o kontakt.

POMPY MONOBLOKOWE:

Zbigniew Kardoliński sprzedaż i serwis pomp.

/Seria 3M/ 3L/ 3S/ 3PI/
Ebara
seria pomp ośrodkowych dedykowana pompowaniu wody oraz cieczy dopuszczonych do kontaktu ze stalą, w wodnych systemach pompowych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz do pompowania mediów przemysłowych (w postaci; glikoli, alkoholi, roztworów detergentów i środków myjacych, wybranych roztworów cieczy agresywnych.

czytaj więcej...

Pompy ściekowe do wody brudnej sprzedaż Poznań i Wielkopolska

/Seria CDX/
Ebara
seria ośrodkowych pomp jednowirnikowych dedykowana pompowaniu czystej wody oraz cieczy nie wchodzących w reakcję ze stalą nierdzewną AISI304, do systemów irygacji i nawadniania oraz w celu podnosienia ciśnienia w zestawach hydroforowych.
 

czytaj więcej...

Naprawa i sprzedaż pomp

/Seria 2CDX/
Ebara
seria ośrodkowych pomp dwuwirnikowych dedykowana pompowaniu czystej wody oraz cieczy nie wchodzących w reakcję ze stalą nierdzewną AISI304, do systemów irygacji i nawadniania oraz w celu podnosienia ciśnienia w zestawach hydroforowych.
 

czytaj więcej...

Pompy ściekowe, sprzedaż i serwis

/Seria MD-MMD/
Ebara
seria ośrodkowych pomp monoblokowych dedykowana pompowaniu czystej wody w systemach wodociągowych, nawodnieniowych i obiegach grzewczo-chłodniczych z mozliwością zastosowania rownież w  innych systemach przemysłowych.

czytaj więcej...

Sprzedaż pomp Poznań i Wielkopolska

/Seria NRM-NRB/
Nocchi
seria jednostopniowych, elektrycznych pomp wirowych dedykowana systemom klimatyzacyjnym, grzewczym, irygacyjnym i dystrybucji wody oraz pompowaniu wody z jezior, zbiorników i studni.
 

czytaj więcej...

Pompy ściekowe, sprzedaż i serwis

/Inne/
...i wiele innych
jeśli w bieżącym asortymencie (publikowanym na łamach strony www) nie znaleźliście  Państwo  pompy spełniającej Wasze oczekiwania prosimy o kontakt.

POMPY OBIEGOWE:

Pompy ściekowe do wody brudnej serwis Poznań i Wielkopolska

POMPY OBIEGOWE:
/Seria Ego/
Ebara / NOWOŚĆ
szereg elektronicznych pomp obiegowych dedykowany wymuszaniu obiegu czynnika  w instalacjach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych w oparciu o automatyczną, płynna regulację parametrów pompy.

GWARANCJA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

czytaj więcej...

Naprawa pomp głębinowych

/Seria LPS/
Ebara
seria ośrodkowych pomp obiegowych typu 'in-line' dedykowana systemom klimatyzacyjnym, grzewczym i przemysłowym.

czytaj więcej...

Pompy głębinowe Poznań i Wielkopolska

/Seria MR/
Ebara
seria ośrodkowych, elektrycznych pomp obiegowych typu 'in-line' dedykowana cyrkulacji wody grzewczej w domowych instalacjach c.o.

czytaj więcej...

Naprawa pomp głębinowych Poznań i Wielkopolska

/Seria LPC-LPCD/
Ebara
seria ośrodkowych, elektrycznych pomp obiegowych typu 'in-line' dedykowana cyrkulacji wody grzewczej w składach c.o i c.t oraz pompowaniu wody w domowych instalacjach c.o. i systemach irygacyjnych.

czytaj więcej...

Zbigniew Kardoliński sprzedaż i serwis pomp.

/Seria Maxima/
LFP
seria elektronicznych pomp obiegowych dedykowana cyrkulacji wody w systemach grzewczych; również w instalacjach  =ze zmiennym natężeniem przepływu


czytaj więcej...

Zakład elektromechaniczny, sprzedaż pomp

/Inne/
...i wiele innych
jeśli w bieżącym asortymencie (publikowanym na łamach strony www) nie znaleźliście  Państwo  pompy spełniającej Wasze oczekiwania prosimy o kontakt.

POMPY SAMOSSĄCE:

Pompy ściekowe do wody brudnej sprzedaż Poznań i Wielkopolska

/Seria JE/ JES/
Ebara
seria elektrycznych pomp samossących dedykowana pompowaniu czystej wody do celów gospodarczych i bytowych oraz wsparcia małych systemów irygacyjnych itp.

czytaj więcej...

Pompy głębinowe Poznań i Wielkopolska

/Seria JET/ JETINOX/
Nocchi
seria elektrycznych pomp samossących dedykowana pompowaniu czystej wody do celów gospodarczych i bytowych oraz wsparcia małych systemów irygacyjnych itp.

 

Naprawa pomp głębinowych

/Seria JEX/ JESX/
Ebara
seria elektrycznych pomp samossących dedykowana pompowaniu czystej wody do celów gospodarczych i bytowych oraz wsparcia małych systemów irygacyjnych itp.

czytaj więcej...

Zakład elektromechaniczny, sprzedaż pomp

/Seria AGE - AGF/
Ebara
seria elektrycznych pomp samossących dedykowana pompowaniu i podnoszeniu ciśnienia wody pitnej do celów gospodarczych oraz wsparcia małych systemów irygacyjnych i procesu opróżniania zbiorników.

czytaj więcej...

Sprzedaż pomp Poznań i Wielkopolska

/Seria AGA - AGC/
Ebara
seria elektrycznych pomp samossących dedykowana pompowaniu i podnoszeniu ciśnienia wody pitnej do celów gospodarczych oraz wsparcia małych systemów irygacyjnych i procesu opróżniania zbiorników.

czytaj więcej...

Pompy ściekowe do wody brudnej serwis Poznań i Wielkopolska

/Inne/
...i wiele innych
jeśli w bieżącym asortymencie (publikowanym na łamach strony www) nie znaleźliście  Państwo  pompy spełniającej Wasze oczekiwania prosimy o kontakt.

POMPY ZATAPIALNE:

Naprawa i sprzedaż pomp

/Seria DS/ DVS/ DL/ DML/ DMLV/
Ebara / NOWOŚĆ
seria pomp zatapialnych dedykowana pompowaniu brudnej wody oraz ścieków sanitarnych w systemach kanalizacyjnych.

czytaj więcej...

Naprawa pomp głębinowych Poznań i Wielkopolska

/Seria DW/ DW-VOX/
Ebara
seria pomp zatapialnych dedykowana pompowaniu brudnej wody oraz ścieków sanitarnych w systemach kanalizacyjnych, odwodnień, drenażu itp.

czytaj więcej...

Pompy ściekowe, sprzedaż i serwis

/Seria US 62-251/ US 73-253/ US 75-255/
Jung Pumpen
seria pomp zatapialnych dedykowana pompowaniu brudnej wody oraz ścieków sanitarnych z domieszkami o zróżnicowanej ziarnistości w systemach kanalizacyjnych, odwodnień, drenażu itp. (również w procesie odwadniania urządzeń AGD, tj. pralek, zmywarek itp.). 

czytaj więcej...

Sprzedaż pomp Poznań i Wielkopolska

/Seria SIMER/
Jung Pumpen
seria pomp zatapialnych dedykowana pompowaniu wody w procesie odwodnień (w procesie odwadniania cieczy z piwnic, płaskich dachów, kortów tenisowych i basenów oraz odsysania wody chłodzącej w procesie wiercenia i cięcia betonu.

czytaj więcej...

Pompy ściekowe do wody brudnej serwis Poznań i Wielkopolska

/Best Box/ Mini Right/ Sanirelev11-22/
Ebara
seria kompaktowych pomp zatapilanych dedykowanych przydomowym przepompowniom ścieków.

czytaj więcej...

Zbigniew Kardoliński sprzedaż i serwis pomp.

/Inne/
...i wiele innych
jeśli w bieżącym asortymencie (publikowanym na łamach strony www) nie znaleźliście  Państwo  pompy spełniającej Wasze oczekiwania prosimy o kontakt.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW:

Pompy ściekowe do wody brudnej sprzedaż Poznań i Wielkopolska

/Seria BIOX/
Nocchi
seria pomp zatapialnych dedykowana pompowaniu brudnej wody oraz ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych.

czytaj więcej...

Naprawa pomp głębinowych

/Seria MINIVORT/
Nocchi
seria pomp zatapialnych dedykowana pompowaniu brudnej wody oraz ścieków gospodarczo-bytowych i przemyslowych.

 

Naprawa i sprzedaż pomp

/Seria PRIOX/
Nocchi
seria pomp zatapialnych dedykowana pompowaniu brudnej wody oraz ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych.

czytaj więcej...

Zakład elektromechaniczny, sprzedaż pomp

/Seria DN32/ DN65-DN100/ DN65-DN200/
Jung Pumpen
seria pomp dedykowana zabudowie stacjonarnej w domkach jednorodzinnych jako zabezpieczenie przed cofką i/lub systemom kanalizacji cisnieniowej (seria MultiCut) oraz pompowaniu ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód deszczowych (seria MultiStream i MultiFree).

czytaj więcej...

Pompy głębinowe Poznań i Wielkopolska

/COMPLI 300E/
Jung Pumpen
układ jednopompowy zaprojektowany do budowy systemów kanalizacyjnych w jednostkach mieszkalnych (położonych poniżej poziomu kanalizacji).

czytaj więcej...

Zbigniew Kardoliński sprzedaż i serwis pomp.

/Inne/
...i wiele innych
jeśli w bieżącym asortymencie (publikowanym na łamach strony www) nie znaleźliście  Państwo  pompy spełniającej Wasze oczekiwania prosimy o kontakt.

POMPY INNE:

Naprawa pomp głębinowych Poznań i Wielkopolska

/Seria PRA/
Ebara
seria pomp uposażona w wirnik peryferalny, dedykowana pompowaniu wody zimnej i gorącej.

czytaj więcej...

Pompy ściekowe, sprzedaż i serwis

/MATRIX/
Ebara / NOWOŚĆ
pozioma pompa wielostopniowa dedykowana zastosowaniom przemysłowym, tj. zestawom hydroforowym, stacjom uzdatniania wody, instalacjom grzewczym i chłodniczym, dystrybucji wody pitnej i w procesie nawadniania.

czytaj więcej...

Sprzedaż pomp Poznań i Wielkopolska

/CVM/ ETEC-CVM/
Ebara
wielostopniowa pompa elektryczna dedykowana podnoszeniu cisnienia wody pitnej (do celów gospodarczych, irygacyjnych) oraz pompowaniu czystej wody w innych zastosowaniach.

Połączone w systemie równoległym współtworzą przemysłowy zestaw hydroforowy.

czytaj więcej...

Pompy ściekowe do wody brudnej serwis Poznań i Wielkopolska

/Seria CVM/
Ebara
wielostopniowa pompa elektryczna dedykowana podnoszeniu ciśnienia wody pitnej oraz jej pompowania do zastosowania w gospodarstwach domowych, systemach irygacyjnych

czytaj więcej... 

Naprawa pomp głębinowych

/Cabinet Booster/
Ebara
system hydroforowy upoosazony w dwie pompy MULTIGO dedykowany domowym i przemysłowym instalacjom wodnym.

czytaj więcej...

Zbigniew Kardoliński sprzedaż i serwis pomp.

/Inne/
...i wiele innych
jeśli w bieżącym asortymencie (publikowanym na łamach strony www) nie znaleźliście  Państwo  pompy spełniającej Wasze oczekiwania prosimy o kontakt.